PRO-GE Sindikat (puni naziv na njemačkom: PROduktionsGEwerkschaft)
je jedan od sedam sindikata u Austriji.

Šta je sindikat?

Sindikat je dobrovoljno udruživanje radnika. On zastupa interese radnika u odnosu prema poslodavcima, na primjer, u sklopu kolektivnog pregovaranja s političkim tijelima. Svi sindikati u Austriji ujedinjeni su u jednoj sindikalnoj centrali tzv. Austrijskom savezu sindikata (naziv na njemačkom: Österreichischer Gewerkschaftsbund - ÖGB).

U Austriji osim toga postoji i zakonom zagarantovano interesno udruženje za sve radnike, a to je Komora radnika (na njemačkom: Arbeiterkammer - AK). Čim neko radi za neko austrijsko preduzeće ujedno postaje članom Komore radnika. Članom sindikata može se postati dobrovoljno. Također, sva preduzeća u Austriji imaju zakonom zagarantovano interesno udruženje tzv. Austrijsku privrednu komoru (na njemačkom: Wirtschaftskammer Österreich - WKO) a preduzeća u poljoprivrednom sektoru udružena su u  Poljoprivrednoj komori (na njemačkom: Landwirtschaftskammer - LK).

Čime se bavi sindikat?

Glavni zadatak sindikata je pregovaranje kolektivnih ugovora. Kolektivni ugovor je sporazum koji reguliše uvjete zaposlenja u jednom privrednom području ili oblasti djelatnosti. On se pregovora svake godine nanovo. U sklopu pregovora sindikat se bori za povećanje plaća i razna poboljšanja za radnike. U nastojanju da se izbori za te zahtjeve sindikat može pozvati i na štrajk. Tim povodom on svim učesnicima u štrajku za vrijeme prekida rada osigurava isplatu naknade plaće za izgubljene zarade. Članovi sindikata dodatno mogu koristiti besplatne pravne usluge i dobiti podršku za rješavanje radnih sporova pred sudom.

Koji kolektivni ugovor važi za mene?

Koji će se kolektivni ugovor primjenjivati ​​na radni odnos prije svega ovisi o tome koje odobrenje za obavljanje privredne djelatnosti ima preduzeće. Ako niste sigurni koji kolektivni ugovor važi za vas, obratite se najbližnjoj sindikalnoj podružnici ili vijeću zaposlenika u vašem preduzeću. Sve kolektivne ugovore koje pregovara Sindikat radnika u proizvodnji možete pronaći na internetskoj stranici www.proge.at/kollektivvertrag. Zbirku svih austrijskih kolektivnih ugovora možete vidjeti na internetskim stranicama www.kollektivvertrag.at.

Dodatne informacije i objašnjenje značenja pojmova vezane uz teme rada, radnog prava i sindikate možete također naći na internetskim stranicama www.arbeit-recht-einfach.at (na njemačkom jeziku).

Ova internetska stranica ostvarena je uz financijsku pomoć digifonds-a Komore radnika u Beču.