Sindicatul PRO-GE (PROduktionsGEwerkschaft - sindicatul lucrătorilor din
domeniul producției) este unul din șapte sindicate din Austria.

Ce este un sindicat?

Un sindicat este o asociație voluntară de salariați. Sindicatul reprezintă interesele salariaților față de angajatori – de ex. în cazul negocierilor pentru contractul colectiv de muncă – și față de sfera politică. În Austria toate sindicatele sunt unite într-o confederație, numită Österreichischer Gewerkschaftsbund (ÖGB) – Conferderația Sindicatelor din Austria. În Austria există de asemenea o organizație de reprezentare legală a intereselor lucrătorilor: Arbeiterkammer – Camera Austriacă a Muncii. Din momentul în care o persoană începe să lucreze pentru o companie austriacă, devine automat membru al Camerei Muncii. În cazul unui sindicat adeziunea ca membru este voluntară. Companiile din Austria au la rândul lor o organizație de reprezentare legală a intereselor, numită Wirtschaftskammer Österreich (WKO) – Camera economică austriacă, iar pentru întreprinderile agricole, Landwirtschaftskammer (LK) – Camera agricolă.

Ce face un sindicat?

Una din sarcinile principale ale unui sindicat este negocierea contractelor colective de muncă. Un contract colectiv de muncă este un contract, care reglementează raporturile de muncă într-un anumit sector. Un CCM este renegociat în fiecare an, sindicatul solicitând măriri salariale și alte beneficii pentru angajați. Pentru a obține ceea ce solicită de la angajator, un sindicat poate face un apel la grevă. Astfel încât angajații să fie plătiți și în timpul în care își întrerup activitatea pentru a patricipa la grevă, sindicatul plătește o despăgubire angajatului. Mai mult de atât, membrii sindicatului beneficiază de consultanță juridică gratuită și sprijin în fața tribunalului, dacă se ajunge la litigii de muncă.

Ce contract colectiv de muncă se aplică în cazul meu?

Contractul colectiv care se aplică unui raport de muncă depinde în primul rând de licența comercială pe care o deține întreprinderea. Dacă nu știi ce convenție colectivă se aplică în cazul tău, contactează sindicatul din zona în care locuiești sau comitetul de întreprindere din cadrul companiei tale. Toate contractele colective de muncă negociate de sindicatul de producție pot fi găsite la www.proge.at/kollektivvertrag. Un registru al tuturor contractelor colective austriece poate fi găsit la www.kollektivvertrag.at.

Informații suplimentare și explicații ale termenilor privind munca, dreptul muncii și sindicatele pot fi găsite și la https://www.arbeit-recht-einfach.at/ (în germană).

Această pagină de internet a fost creată cu sprijinul financiar al digifondului Camerei Muncii din Viena.