A PRO-GE szakszervezet (németül teljes nevén: PROduktionsGEwerkschaft) a hét osztrák szakszervezet egyike.

Mit értünk szakszervezeten?

A szakszervezet a munkavállalók önkéntes szövetsége. A szakszervezet képviseli a munkavállalók érdekeit a munkáltatókkal szemben, például a kollektív tárgyalások során, valamint a politikában. Ausztriában az összes szakszervezetet az Osztrák Szakszervezeti Szövetség (Österreichischer Gewerkschaftsbund/ÖGB) csúcsszervezet tömöríti.

Ausztriában ezenkívül minden munkavállaló számára van törvényes érdekképviselet: a munkavállalói kamara (Arbeiterkammer/AK). Amint valaki osztrák vállalatnál kezd el dolgozni, a munkavállalói kamara tagja lesz. Önkéntes alapon is szakszervezeti taggá lehet válni. Ausztriában a vállalatoknak szintén van törvényes érdekképviseletük, mégpedig az Osztrák Gazdasági Kamara (Wirtschaftskammer Österreich/WKO), illetve a mezőgazdasági üzemek esetében a mezőgazdasági kamara (Landwirtschaftskammer/LK).

Mi a szakszervezetek feladata?

A szakszervezetek egyik fő feladata a kollektív szerződések megtárgyalása. A kollektív szerződés olyan szerződés, amely egy adott ágazat munkaviszonyait szabályozza. A kollektív szerződést minden évben újratárgyalják. Ennek során a szakszervezet béremelést és különböző fejlesztéseket követel a munkavállalók számára. A szakszervezet sztrájkra szólíthat fel annak érdekében, hogy a munkáltatókkal szemben érvényesítse követeléseit. Annak érdekében, hogy a sztrájkolók a munkabeszüntetés idejére is megkapják a fizetésüket, a szakszervezet úgynevezett sztrájkpénzt fizet. Ezenkívül a szakszervezeti tagok munkaügyi viták esetén ingyenes jogi tanácsadást és segítséget kapnak a bíróságon.

Melyik kollektív szerződés érvényes rám?

Az, hogy egy adott munkaviszonyra melyik kollektív szerződés érvényes, mindenekelőtt attól függ, hogy a vállalat milyen működési engedéllyel rendelkezik. Ha nem tudja, melyik kollektív szerződés vonatkozik Önre, forduljon a területileg legközelebbi szakszervezethez vagy vállalata üzemi tanácsához. A PRO-GE által megtárgyalt valamennyi kollektív szerződés megtalálható a www.proge.at/kollektivvertrag oldalon. Valamennyi osztrák kollektív szerződés gyűjteményét pedig megtalálja a www.kollektivvertrag.at oldalon.

Ezenkívül a munkával, a munkajoggal és a szakszervezetekkel kapcsolatos további információk és az ezekre a területekre vonatkozó fogalmak magyarázata (német nyelven) megtalálhatók a https://www.arbeit-recht-einfach.at/ oldalon.

Ez a honlap a Bécsi Munkavállalói Kamara digifonds-jának anyagi támogatásával készült.