PRO-GE Sindikat (puni naziv na njemačkom: PROduktionsGEwerkschaft) je jedan od sedam sindikata u Austriji.

Što je sindikat?

Sindikat je dobrovoljno udruživanje zaposlenika. On zastupa interese zaposlenika u odnosu prema poslodavcima, primjerice, u sklopu kolektivnog pregovaranja s političkim tijelima. Svi sindikati u Austriji ujedinjeni su u jednoj sindikalnoj središnjici tzv. Austrijskom savezu sindikata (naziv na njemačkom: Österreichischer Gewerkschaftsbund - ÖGB).

U Austriji osim toga postoji i zakonom zagarintirana interesna udruga za sve zaposlenike, a to je Komora radnika (na njemačkom: Arbeiterkammer - AK). Čim netko radi za neko austrijsko poduzeće, član je Komore radnika. Članom sindikata može se postati dobrovoljno. Sva poduzeća u Austriji također imaju zakonom zagarantiranu interesnu udrugu tzv. Austrijsku gospodarsku komoru (na njemačkom: Wirtschaftskammer Österreich - WKO) a poduzeća u poljoprivrednom sektoru udružena su u  Poljoprivrednoj komori (na njemačkom: Landwirtschaftskammer - LK).

Kako djeluje sindikat?

Osnovni zadatak sindikata je pregovaranje kolektivnih ugovora. Kolektivni ugovor je sporazum koji regulira uvjete zaposlenja posloprimaca u jednoj gospodarskoj grani. On se pregovara svake godine nanovo. Tijekom pregovora sindikat se zalaže za povećanje plaća i razna poboljšanja za zaposlenike. U nastojanju da ostvari zahtjeve sindikat može pozvati na štrajk.

Sindikat osigurava svim štrajkačima za vrijeme zaustavljenog rada isplatu štrajkačke naknade za izgubljene zarade. Članovi sindikata dodatno mogu koristiti besplatne pravne usluge i dobiti podršku za rješavanje radnih sporova pred sudom.

Koji kolektivni ugovor važi za mene?

Koji će se kolektivni ugovor primjenjivati ​​na radni odnos prije svega ovisi o tome koje odobrenje za obavljanje djelatnosti ima poduzeće. Ako ne znate koji kolektivni ugovor važi za vas, obratite se najbližnjoj sindikalnoj podružnici ili radničkom vijeću u vašem poduzeću. Sve kolektivne ugovore koje pregovara Sindikat radnika u proizvodnji možete pronaći na internetskoj stranici www.proge.at/kollektivvertrag. Zbirku svih austrijskih kolektivnih ugovora možete vidjeti na internetskim stranicama www.kollektivvertrag.at.

Dodatne informacije i objašnjenje značenja pojmova vezane uz teme rada, radnoga prava i sindikate možete također dobiti na internetskim stranicama https://www.arbeit-recht-einfach.at/ (na njemačkom jeziku).

Ova internetska stranica ostvarena je uz financijsku pomoć digifonds-a Komore radnika u Beču.