PRO-GE Sendikası (PROduktionsGEwerkschaft) Avusturya’daki yedi sendikadan bir tanesidir.

Sendika nedir?

Sendika çalışanların gönüllü olarak bir araya gelmesidir. Sendika çalışanların çıkarlarını toplu sözleşme müzakereleri ile örneğin işverenlere ve siyasete karşı temsil etmektedir. Avusturya’daki sendikalar bir çatı organizasyonu olan Avusturya Sendikalar Birliği (Österreichischer Gewerkschaftsbund - ÖGB) altında toplanmaktadır.

Ayrıca Avusturya’da çalışanların yasal haklarını temsil eden İşçi Odası (Arbeiterkammer - AK) bulunmaktadır. Herhangi biri Avusturya’da bir şirkette çalışmaya başladığı an İşçi Odası’nın bir üyesi sayılmaktadır. Sendikaya gönüllü üye olunabilir. Avusturya’da şirketlerin de çıkarlarını savunan Avusturya Ticaret Odası (Wirtschaftskammer Österreich) veya tarım işletmeleri için Tarım İşletmeleri Ticaret Odası (Landwirtschaft – LK) bulunmaktadır.

Sendikanın Faaliyetleri Nelerdir?

Sendikanın asıl görevlerinden biri, toplu sözleşme müzakerelerini yürütmektir. Toplu sözleşme, bir branş içerisinde çalışma şartlarının düzenlendiği bir sözleşmedir. Toplu sözleşme her yıl yeniden müzakere edilmektedir. Bu esnada sendika maaş artışları ve çalışanlar için iyileştirmeler talep etmektedir. İşverenlerin bu talepleri uygulamaya alması için sendika grev çağrısı yapabilir. Grev yapan kişilerin görevlerini bıraktıkları süre içerisinde de ücretlerini alabilmeleri için sendika grev ücretlerini üstlenir. Bunun dışında sendika üyeleri iş hukuku uyuşmazlıklarında mahkeme nezdinde ücretsiz yasal danışmanlık hizmetlerinden yararlanabilmektedirler.

Benim için geçerli olan toplu sözleşme hangisidir?

Hangi faaliyet alanı için hangi toplu sözleşmenin geçerli olduğu, firmanın hangi ticari ehliyet belgesine sahip olduğu ile ilgilidir. Hangi toplu sözleşmenin sizin için geçerli olduğunu bilmiyorsanız yakınınızda olan bir sendikaya veya çalıştığınız firmanın işçi temsilci heyetine başvurabilirsiniz. Üretim Sendikasının müzakere ettiği tüm toplu sözleşmeleri www.proge.at/kollektivvertrag adresinde bulabilirsiniz. Avusturya çapında tüm toplu sözleşmelerin bütününe www.kollektivvertrag.at adlı sayfadan ulaşabilirsiniz.

İş, İş Hukuku ve Sendika konuları ile ilgili tüm bilgi ve kavramların açıklamalarına https://www.arbeit-recht-einfach.at/ adresi üzerinden (Almanca olarak) ulaşabilirsiniz.

Bu web sayfası Viyana İşçi Odası’nın digifonds adlı dijital fonunun finansal desteği ile hazırlanmıştır.