Odborová organizace výroby PRO-GE (Gewerkschaft PRO-GE, PROduktionsGEwerkschaft) je jedna ze sedmi odborových organizací Rakousku.

Co je odborová organizace?

Odborová organizace je dobrovolné združení zaměstnanců. Odborové organizace zastupují zájmy pracujících vůči zaměstnavatelům, například při vyjednávání kolektivních smluv, a vůči politice. V Rakousku jsou všechny odborové organizace združeny v odborovém svazu, který se nazývá Rakouský odborový svaz (Österreichischer Gewerkschaftsbund: ÖGB).

V Rakousku kromě toho existuje zákonné zájmové zastoupení všech pracovníků a pracovnic, které se nazývá Komora pracovníků (Arbeiterkammer: AK). Jakmile někdo pracuje u rakouské firmy, je automaticky člen / členka Komory pracovníků. Členství v odborech je dobrovolné (Mitglied werden). I všechny firmy v Rakousku mají zákonné zájmové zastoupení, které se nazývá Rakouská hospodářská komora (Wirtschaftskammer Österreich, zkratka: WKO) nebo v případě zemědělských podniků Zemědělská komora (Landwirtschaftskammer, zkratka: LK).

Co je úkolem odborové organizace?

Hlavním úkolem odborových organizací je vyjednávání kolektivních smluv. Kolektivní smlouva je smlouva, která upravuje pracovněprávní vztahy v určitém odvětví. O kolektivní smlouvě se každoročně znovu jedná. Odborové orzanizace přitom požadují zvýšení mezd a zlepšení pracovních podmínek pro pracovnice a pracovníky. Na prosazení požadavků odborů u zaměstnavatelů může odborová organizace vyhlásit stávku. Aby všichni stávkující dostali mzdu i tehdy, když nepracují, platí odborové organizace tzv. stávkovné. Kromě toho poskytují odborové organizace svým členům bezplatné právní poradenství a podporu u soudu v pracovněprávních sporech.

Jaká kolektivní smlouva pro mě platí?

Jaká kolektivní smlouva platí pro příslušný pracovní poměr, to záleží především na tom, jaké má firma živnostenské oprávnění. Pokud nevíš, jaká kolektivní smlova pro tebe platí, obrať se na odbory v tvé blízkosti (Gewerkschaft in deiner Nähe) nebo na radu zaměstnanců ve tvé firmě. Všechny kolektivní smlouvy, které vyjedná odborová organizace výroby, najdeš na internetové stránce www.proge.at/kollektivvertrag. Soubor všech rakouských kolektivních smluv najdeš na internetové stránce www.kollektivvertrag.at.

Další informace a vysvětlení pojmů ohledně témat práce, pracovní právo a odborové organizace kromě toho najdeš na internetové stránce  https://www.arbeit-recht-einfach.at/ (v němčině).

Tato internetová stránka byla vytvořena díky finanční dotaci z digifondu vídeňské Komory pracovníků.

Arbeiterkammer Wien Digifonds